Studiereis
Studiereis Letselschade Sevilla 19 t/m 23 april 2023

prof. mr. dr. Arvin Kolder

Advocaat
Kolder Advocatuur

Bijzonder hoogleraar Personenschade, Rijksuniversiteit Groningen.
Redactielid van de tijdschriften AV&S, TVP en JA.

Arvin Kolder combineert zijn werkzaamheden in de advocatuur op het gebied van het aansprakelijkheids- en (letsel)schadevergoedingsrecht met het doen van onderzoek en geven van onderwijs. In mei 2018 is hij aan de Rijksuniversiteit Groningen gepromoveerd op het onderzoek naar de risicoaansprakelijkheid van de bedrijfsmatige gebruiker van roerende zaken, opstallen, gevaarlijke stoffen en dieren (art. 6:173, 174, 175, 179 en 181 BW). Aan dezelfde universiteit is hij per 1 januari 2020 benoemd tot bijzonder hoogleraar Personenschade. Tevens mede-oprichter en participant van het Gronings Centrum voor Aansprakelijkheid en Schade (GCAS).

- uur |
- uur |
- uur |