Studiereis
Studiereis Letselschade Sevilla 19 t/m 23 april 2023

mr. Renate Dozy

Senior raadsheer
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Renate Dozy is vanaf 1995 werkzaam in de rechterlijke macht en sinds augustus 2005 als (senior-) raadsheer verbonden aan het (gefuseerde) hof Arnhem-Leeuwarden. Zij is gespecialiseerd in het (medische) aansprakelijkheidsrecht, in het bijzonder de vaststelling van letselschade. In deze hoedanigheid treedt zij met enige regelmaat op als spreker/docent ter gelegenheid van congressen en symposia en schrijft zij artikelen over dat onderwerp. Zij is voorzitter van de landelijke letsel-expertgroep, waarin rechters en raadsheren van alle gerechten vertegenwoordigd zijn. Daarnaast is zij al geruime tijd als plv. voorzitter verbonden aan het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Amsterdam en in Den Haag. Tot aan haar overstap naar de rechterlijke macht was zij werkzaam als universitair docent burgerlijk recht van de Universiteit Leiden.

- uur |
- uur |
- uur |