Studiereis Letselschade
Een unieke combinatie van kennis en ontspanning

Programma

-
-

Zaal Colon

 • Actualiteiten schuld- en risicoaansprakelijkheid
 • Verzekeringsrechtelijke aspecten van letselschadezaken
 • Zorgschade

mr. Armin Vorsselman

Zaal Elcano

 • Actualiteiten werkgeversaansprakelijkheid (art. 7:658 en 7:611)
 • Actualiteiten shock- en affectieschade

mr. Arvin Kolder

-
-

Zaal Colon

 • Cumulatieve kansen, psychologie, schikken en procederen
 • De verantwoordelijkheid van de belangenbehartiger en de verzekeraar voor herstel van de benadeelde

mr. Chris van Dijk

Zaal Elcano

 • Rechterlijk commentaar bij de onderwerpen van dag 1
 • Actualiteiten medische aansprakelijkheid:
  o De aansprakelijkheid van het ziekenhuis voor gebrekkige medische hulpzaken (art. 6:77 BW)
  o De aansprakelijkheid van de producent voor gebrekkige medische producten (art. 6:185 e.v. BW)
  o De Richtlijn 85/374/EEG inzake aansprakelijkheid voor producten met gebreken, met jurisprudentie van het Hof van Justitie en Hoge Raad

mr. Renate Dozy

-
-

Stadswandeling onder leiding van mr. Jan de Waard, letselschadeadvocaat, beeldhouwer en schilder. Voor geïnteresseerden een cultuur- en kunsthistorische stadswandeling door Sevilla. We starten direct na de lunch vanuit het hotel.

Avond vrij te besteden

-

Zaal Colon

 • Aansprakelijkheid wegbeheerder (art. 6:162 en 6:174 BW)
 • Verkeersaansprakelijkheid (art. 185 WVW)

mr. Arvin Kolder

Zaal Elcano
- Actualiteiten niet-objectiveerbaar letsel
- Actualiteiten deelgeschillen, waaronder kosten rechtsbijstand

mr. Armin Vorsselman

-
-
-

Zaal Colon

 • Rechterlijk commentaar bij de onderwerpen van dag 3
 • Het deskundigenbericht in letselschadezaken:
  o De plaats van het deskundigenbericht in het civiele (bewijs)recht; de taak en de persoon van de deskundige; disclosure, (geen) ervaring, deskundigenregister
  o De persoon of het rapport van de deskundige deugt niet; er zijn procedurele fouten gemaakt. Wat te doen?
  o De taak van de rechter-commissaris bij de begeleiding van het deskundigenonderzoek
  o De fase van het conceptrapport en de mogelijkheid van commentaar op het conceptrapport
  o Het inzage- en blokkeringsrecht
  o De toetsing van de inhoud van het (buiten rechte of gerechtelijk) deskundigenrapport door de rechter; beoordelingscriteria
  o Het horen van de deskundige
  o Procesrechtelijke of procedurele valkuilen en tips

mr. Renate Dozy

Zaal Elcano
- EVRM en personenschade
- Systeem van het schadevergoedingsrecht en actualiteiten binnen en buiten letselschade

mr. Chris van Dijk

-
-

Slotdiner (facultatief)

De verwachte aankomsttijd in Nederland is 15.45 uur.