Studiereis
Studiereis Letselschade Porto

Programma

woensdag 20 april 2022

-
Vertrek richting Porto

06:45 - 07:00 uur: verzamelen op Schiphol

09:05 uur vertrek Amsterdam
10:40 uur aankomst Porto
11:30 uur aankomst Hotel Neya Porto, ontvangst met Koffie en thee

-
Lunch in het hotel 
-
Verzekeringsrechtelijke aspecten van letselschadezaken

Perikelen rond arbeidsvermogenschade

  • VAV-perikelen
  • Zwart werken
  • Rekenrente
-
Pauze

Uitdelen kamersleutels

-
Actualiteiten schuld- en risicoaansprakelijkheid
-
Welkomstdrankje Rooftopbar

Avond vrij te besteden

donderdag 21 april 2022

-
Ontbijt
-
Cumulatieve kansen, psychologie, schikken en procederen

Actuele uitspraken fraude in de letselschadepraktijk

  • Door cliënten
  • Strafzaken van professionals
-
Pauze 
-
Actualiteiten medische aansprakelijkheid
  • De positie van de medisch adviseur
  • De inrichting van het medisch deskundigenbericht
-
Lunch in het hotel

Avond vrij te besteden

-
Middag: Stadswandeling

Voor geïnteresseerden een cultuur- en kunsthistorische stadswandeling door Porto. We starten direct na de lunch vanuit het hotel,
onder leiding van mr. Jan de Waard, letselschadeadvocaat, beeldhouwer en schilder.

vrijdag 22 april 2022

-
Ontbijt
-
Actualiteiten Werkgeversaansprakelijkheid (art. 7:658 en 7:611)

Actualiteiten Smartengeld

-
Pauze 
-
Actualiteiten niet-objectiveerbaar letsel

Actualiteiten Deelgeschillen, waaronder kosten rechtsbijstand

-
Lunch in het hotel

Middag/avond vrij te besteden

zaterdag 23 april 2022

-
Ontbijt
-
Actualiteiten productaansprakelijkheid voor medische hulpmiddelen
  • o.a. MoM-prothese, medicatie, bekkenbodemmatjes
  • Vervaltermijn en verjaringstermijn
  • De problematiek van bewijs van causaal verband
-
Pauze 
-
Actualiteiten Affectie- en shockschade, incl. integriteitsschade

Directe verzekering en letselschade
Systeem van het schadevergoedingsrecht en actualiteiten binnen en buiten letselschade

-
Lunch in het hotel

Middag vrij te besteden

Slotdiner facultatief

zondag 24 april 2022

-
Ontbijt
-
Vertrek vanuit het hotel

Ca. 18.00 uur Vertrek vanuit het hotel. [vlucht om 20.30 uur]
De verwachte aankomsttijd in Nederland is 00.05 uur (Nederlandse tijd).