Studiereis Letselschade
Een unieke combinatie van kennis en ontspanning

Lesprogramma dag 4

Locatie/zaal
Tijden
-

Zaal Colon

 • Rechterlijk commentaar bij de onderwerpen van dag 3
 • Het deskundigenbericht in letselschadezaken:
  o De plaats van het deskundigenbericht in het civiele (bewijs)recht; de taak en de persoon van de deskundige; disclosure, (geen) ervaring, deskundigenregister
  o De persoon of het rapport van de deskundige deugt niet; er zijn procedurele fouten gemaakt. Wat te doen?
  o De taak van de rechter-commissaris bij de begeleiding van het deskundigenonderzoek
  o De fase van het conceptrapport en de mogelijkheid van commentaar op het conceptrapport
  o Het inzage- en blokkeringsrecht
  o De toetsing van de inhoud van het (buiten rechte of gerechtelijk) deskundigenrapport door de rechter; beoordelingscriteria
  o Het horen van de deskundige
  o Procesrechtelijke of procedurele valkuilen en tips

mr. Renate Dozy

Zaal Elcano
- EVRM en personenschade
- Systeem van het schadevergoedingsrecht en actualiteiten binnen en buiten letselschade

mr. Chris van Dijk