Studiereis Letselschade
Een unieke combinatie van kennis en ontspanning

Lesprogramma dag 3

Locatie/zaal
Tijden
-

Zaal Colon

  • Aansprakelijkheid wegbeheerder (art. 6:162 en 6:174 BW)
  • Verkeersaansprakelijkheid (art. 185 WVW)

mr. Arvin Kolder

Zaal Elcano
- Actualiteiten niet-objectiveerbaar letsel
- Actualiteiten deelgeschillen, waaronder kosten rechtsbijstand

mr. Armin Vorsselman