Studiereis Letselschade
Een unieke combinatie van kennis en ontspanning

Lesprogramma dag 2

Locatie/zaal
Tijden
-

Zaal Colon

  • Cumulatieve kansen, psychologie, schikken en procederen
  • De verantwoordelijkheid van de belangenbehartiger en de verzekeraar voor herstel van de benadeelde

mr. Chris van Dijk

Zaal Elcano

  • Rechterlijk commentaar bij de onderwerpen van dag 1
  • Actualiteiten medische aansprakelijkheid:
    o De aansprakelijkheid van het ziekenhuis voor gebrekkige medische hulpzaken (art. 6:77 BW)
    o De aansprakelijkheid van de producent voor gebrekkige medische producten (art. 6:185 e.v. BW)
    o De Richtlijn 85/374/EEG inzake aansprakelijkheid voor producten met gebreken, met jurisprudentie van het Hof van Justitie en Hoge Raad

mr. Renate Dozy